Ekonomi

TÜSİAD’dan uyarı: Vakit kaybediyoruz

Özlem ERMİŞ BEYHAN

TÜSİAD’ın olağan Genel Kurul toplantısı dün gerçekleştirildi. Başkan Orhan Turan yönetimi, Seçmeli Genel Kurul sonrasında görevini sürdürürken, Tuncay Özilhan, 9 yıldır yürüttüğü Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı’nı Ömer Aras’a devrederek TÜSİAD Onursal Lideri seçildi. İlk konuşan Tuncay Özilhan, YİK Başkanlığı yaptığı son 9 yılın fotoğrafını çekti.

Özilhan, “Bu noktada Türkiye hâlâ makroekonomik istikrar arayışı içinde. Türkiye hâlâ siyasi istikrar arayışında. Türkiye terörle mücadelesini halen sürdürüyor. Türkiye hâlâ büyük Marmara depremine nasıl hazırlanılacağını konuşmaya devam ediyor. Türkiye 2024 yılında hâlâ gelir eşitsizliğiyle mücadele etmeye devam ediyor.

Türkiye’de kadınların fırsat eşitliği mücadelesi halen devam ediyor. Sorunlar ortada kalırken palyatif çözümlerle bir yere varamayız” dedi. Özilhan, YİK Lideri olarak geçtiğimiz yıllarda yaptığı konuşmalarda, üretimi artırmadan ekonomide kalıcı iyileşmenin mümkün olmadığını defalarca dile getirdiğini anımsatarak, işsizlik sorunu olduğu kadar nitelikli insan gücünün de bulunduğunu ifade etti. Kaynak sorunu:

“Bugün farklı bir yerde olur muyduk?”

“Bunun nedeni eğitim sisteminin yeni mesleklere yeni beceriler kazandırmadaki yetersizliğidir. Konuşmalarımda beyin göçünün önlenmesinin, bilime, özgür düşünceye, eleştirel akla ve yaratıcılığa dayalı bir eğitim sisteminin ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasının önemini vurguladım. Son 20 yılda eğitimle ilgili 17 değişiklik yapıldı.

Türkiye, 2024 yılında hâlâ eğitimde kalite ve fırsat eşitliği sorununu çözmek yerine anlamsız tartışmalara devam ediyor. Eminim bu kısa özeti gördükten sonra ülke olarak ne kadar vakit kaybettiğimizi merak ediyorsunuzdur. Sanırım hem benim hem de liderlerin bu kürsüden sık sık dile getirdiği öneriler hayata geçirilseydi bugün farklı bir yerde olur muyduk diye soruyorsunuz.

Tüzüğümüz açık ve nettir. Amacımız, insan hakları, niyet, inanç ve girişim özgürlüğü, laik hukuk devleti, katılımcı demokrasi anlayışı, liberal ekonominin kurum ve kuralları, rekabetçi piyasa gibi kozmik unsurların yer aldığı bir toplumsal sistemin oluşması olarak belirtilmektedir. ekonomi ve sürdürülebilir çevresel istikrar benimsenmektedir. Bu hedeflerimizin tamamına istisnasız ulaşana kadar var gücümüzle çalışacağımız için buradayız. Bunu 100 yıl önce Atatürk ve arkadaşlarının başardığı gibi, çok daha uygun şartlarda başaracağımıza yürekten inanıyorum.”

Özilhan’ın konuşmasını tamamlamasının ardından toplantıya başkanlık eden TÜSİAD Onursal Lideri Bülent Eczacıbaşı, Özilhan’a teşekkür ederek, “Tuncay Özilhan’ın dediği gibi ülke olarak vakit kaybettik, vakit kaybediyoruz” diyerek TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ı kürsüye davet etti.

“Kayıt dışılıkla mücadele güçlendirilmeli”

Ekonominin rekabet edebilmesi için kayıt dışı sektöre karşı mücadelenin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Turan, şöyle konuştu: “Ekonomik olarak çok güçlü bir dönemden geçtik. Ekonomide yanan ateşi söndürmek için rasyonel politika çerçevesine bağlı kalmaya devam etmemiz gerekiyor. Enflasyonla mücadelede para politikasının sosyal politikalar ve maliye politikalarıyla desteklenmesini önemsiyoruz.

Bu süreç sadece enflasyonun düşürülmesi açısından değil, özellikle sabit gelirliler üzerindeki olumsuz etkilerin hafifletilmesi açısından da son derece değerli. Elbette Türkiye ekonomisinde yaşanan sorunların yalnızca para ve maliye politikalarıyla aşılması mümkün değil. Sorunları pansuman tedbirleriyle aşmaya çalışmak ve çözümü geleceğe ertelemek ülkenin çıkarına değildir.”

“En ciddi tehdit nitelikli beyin göçüdür.”

Orhan Turan konuşmasında, nitelikli genç beyinlerin yurt dışına göçünün artmasını en önemli sorun olarak gördüklerini, bunun nedeninin mutlaka araştırılması gerektiğini vurguladı. TÜSİAD Başkanı şöyle konuştu: “Gençlerimizin geleceğini ülkemizden ziyade yurt dışında aramaya başlamasını, uzun vadeli etkisi açısından ülkemize yönelik en ciddi tehdit olarak görüyoruz.

En uygun fiyatlı liselerimizden mezun olan gençlerin üniversite eğitimi için yurt dışını tercih etmelerinin nedenleri ve sonuçları üzerinde uzun uzadıya durmanın gerekli olduğunu düşünüyoruz. “Üniversite çağına gelene kadar büyük emeklerle yetiştirdiğimiz gençlerimizi parlak beyinler olarak başka ülkelere kaptırıyoruz.”

“Eğitim sisteminde mezheplere yer yoktur”

TÜSİAD Lideri de eğitimde laikliğe vurgu yaparak şöyle devam etti: “Çağı yakalamamızı sağlayacak eğitim sistemi ezbere değil, eleştirel ve yaratıcı düşünceye öncelik vermek üzerine kuruludur. Bilimin rehberliğine sımsıkı sarılmalıyız. Bu sistemde cemaatlere, mezheplere, siyasetle bağlantılı yapılara yer olmamalıdır.

Eğitimde laiklik, bilim ve fırsat eşitliği unsurlarından uzaklaşırsak, insani gelişme, bilimsel gelişme ve nitelikli kurum ve kurallar hedeflerimizden uzaklaşmış oluruz. Bir ülkenin en değerli performans göstergesi, genç-yaşlı, kadın-erkek tüm etnik köken ve inançlardan insanların memnuniyeti, sağlığı ve refahı ile geleceğe inançla bakmasıdır. Verilerin bunu doğrulamadığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz hafta TÜİK gelir dağılımı bilgisini açıkladı. Bilgiler 2007’den bu yana en kötü duruma işaret ediyor. “Toplumsal barışın yolu adil dağıtımdan geçer.”

“Gerginlik ve gerilim şimdiye kadar tanık olduğumuzdan daha fazla arttı.”

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan konuşmasında, kutuplaşmanın yarattığı olumsuz döngünün topluma zarar verdiğini şöyle anlattı: “Gündelik hayattaki gerilimler daha önce tanık olmadığımız seviyelere yükseldi. Eski gerilimlere yeni gerilimler ekleniyor. Günlük hayatın hemen her alanında gördüğümüz gerilim, kutuplaşma ve şiddet birbirimize olan inancımızı zedeliyor. Bu durum siyasette gerilimin artmasına neden oluyor. Siyasetteki gerginlik toplumsal kutuplaşmayı da derinleştiriyor. Bu olumsuz döngüyü kırmamız lazım. “Siyasetteki gerilimi ve toplumsal kutuplaşmayı önlemenin bildiğimiz en etkili yolu demokratik süreçlerin daha iyi işlemesinden geçiyor.”

“Her düzeydeki mahkeme kararları uluslararası sözleşmelere uygun olmalıdır”

Orhan Turan da konuşmasında adil yargılanma hakkına geniş yer vererek, şunları söyledi: “Adalet inancının güçlü olması için mahkeme kararlarında çelişki olmaması, yargı organları arasında uyumun sağlanması gerekmektedir. , kararlar herkes için bağlayıcı olmalı, adil yargılanma hakkı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi standartlarına uygun olarak sıkı bir şekilde uygulanmalı, Bu düzeydeki mahkeme kararları da parçası olduğumuz uluslararası norm ve anlaşmalara uygun olmalıdır. Ancak belirlediğim standartlar ve referanslar doğrultusunda adalet anlayışıyla siyasi ve toplumsal gerginliklerin azaltılması yönünde ilerleyebilir, yargının tahkimine ilişkin tereddütleri ortadan kaldırabiliriz.

Cumhuriyetimizin yüz yıllık kazanımlarından biri olan siyasi ve toplumsal olgunluğumuz, en ciddi sorunları bile hukuken tartışarak çözüm üretebilecek düzeydedir. “Milli iradenin tam olarak tecelli etmesi, milletin oyuyla seçilen temsilcilerin ve yerel yöneticilerin görevlerini yerine getirmelerini gerektirir.”

Özilhan ayakta alkışlandı ve Onursal Lider seçildi

Genel Kurul, dünkü toplantısında Tuncay Özilhan’ı TÜSİAD Onursal Lideri olarak seçti. Özilhan, 53 yıl önce kurulan TÜSİAD’da son 28 yıldır aktif görev ve sorumluluklar üstleniyor. Özilhan, bu dönemin son 9 yılında TÜSİAD YİK Başkanlığı görevini sürdürdü.

Dünkü toplantıda YİK Lideri olarak son konuşmasını tamamlayan Tuncay Özilhan’ı tüm Genel Kurul üyeleri alkışladı. Toplantıda Tuncay Özilhan’ın Onursal Lider seçilmesine oy veren kişi ise 7 TÜSİAD Onursal Başkanından biri olan Bülent Eczacıbaşı oldu. Bir diğer TÜSİAD Onursal Lideri Rahmi Koç ise Özilhan’a plaketini verdi.

Gelişim için 4 kritik öğe

Üretim yapımızı son teknolojik devrime uygun olarak dönüştürmeliyiz. Verimliliği artırmalıyız. Sanayide ve tarımda yüksek katma değerli üretimi artırmalıyız. Beyin göçünün önüne geçmeliyiz.

Üyelik ücreti 290 bin TL

Seçimli Genel Kurul’a katılım yoğun oldu. Rahmi Koç, Güler Sabancı, Halis Komili, Bülent Eczacıbaşı, Ömer Koç, Ümit Boyner gibi çok sayıda iş insanı oy kullandı. Mart 2022’den bu yana görevde olan Lider Orhan Turan, bir dönem daha TÜSİAD Başkanlığına seçildi. TÜSİAD yönetim kurulunun yeni üyeleri İzzet Özilhan, Ömer Mert ve Yılmaz Yılmaz oldu. Murat Özyeğin, Mehmet Tara ve Elvan Ünlütürk yönetim kurulundan ayrıldı.

YİK’in yeni Başkanı Ömer Aras, yaptığı kısa teşekkür konuşmasında, “Efsane bir başkanın ardından göreve gelmek zordur” dedi. QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı olan Aras’ın başkan yardımcıları Ömer M. Koç, Arzuhan Doğan Yalçındağ, N. Ümit Boyner ve Zekeriya Yıldırım bulunuyor. Tayfun Beyazıt ve Agah Uğur ise konseydeki diğer isimlerdi. TÜSİAD aidat fiyatlarının “2024 yılı beklenen enflasyon oranı doğrultusunda” yüzde 65 artırılarak 290 bin TL’ye çıkarıldığı açıklandı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler